Wednesday, December 8, 2010

KOPERASI BELIA NASIONAL BERHAD (KOBENA)


SKIM PEMBIAYAAN PERIBADI BAI AL-INAH KOBENA (SPPK)
Skim ini memberikan kemudahan alternatif kepada kemudahaan pembiayaan yang sedia ada disamping memberi pilihan kepada peminjam untuk menuruti kehendak dan hukum syariah. Ianya beroperasi dengan memberi kemudahan pembiayaan ihsan sementara kepada anggota-anggota Koperasi Belia Nasional Berhad.

Kemudahan pembiayaan peribadi diwujudkan adalah untuk memberi kemudahan pembiayaan bagi hal-hal mustahak dan bermanfaat atau untuk mengatasi serta menyelesaikan masalah anggota yang berada dalam kesusahan dan kesulitan, di samping membantu anggota dalam menangani keperluan kewangan anggota.

Kemudahan ini ditawarkan kepada anggota-anggota KOBENA yang memenuhi kriteria-kriteria di bawah :-  

Kelayakan Umum


• Kakitangan Kerajaan, separuh kerajaan dan badan berkanun
• Pendapatan minima RM 1000.00 sebulan (gaji pokok + elaun tetap)
• Berumur 18 tahun dan tidak melebihi 57 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan
• Berjawatan tetap
• Menjadi anggota KOBENA dengan syer dan fi masuk sebanyak RM 102.00
Ÿ
Yuran keanggotaan bagi anggota baru sebanyak Rm 30 x 6 bulan = Rm 180
• Tidak diistihar muflis
• Tanpa Penjamin

Dokumen-Dokumen Yang Diperlukan;
o  Penyata Gaji ASAL Terkini dan 3 Salinan Di Sahkan Majikan
o  3 Salinan Kad Pengenalan Di Sahkan Majikan
o  1 salinan Bil Api/Air
o  Surat Pengesahan Jawatan
o  Opsyen Pencen (sekiranya perlu)
o  Penyata Penyelesaian Baki Pinjaman Lama (sekiranya Perlu)

Tempoh Bayaran Balik
• Maksimum 15 tahun.   

Kadar Keuntungan
·         
·  Serendah 5.90% setahun  / PayOut 90%

Cara Bayaran Balik

• Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)JADUAL


No comments:

Post a Comment